Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: п'ятниця, 07 серпня 2020 року

Література :: Біографії

Юрій Шемшученко

Переглядів: 3621
Додано: Додав: 小説  1652
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Тексти Автора

Юрій Сергійович Шемшученко (14 грудня 1935, м. Глухові, Чернігівської (нині Сумської) області) — український правознавець, фахівець в галузі конституційного, адміністративного, екологічного і аграрного права. Академік Національної академії наук України (1992), іноземний член Російської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України (1995), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004). 

 

 

 

 

 

Народився 14 грудня 1935 року в м. Глухові Чернігівської (нині Сумської) області. Вищу освіту отримав на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Працював в органах прокуратури Сумщини. У 1966 р. Юрій Сергійович вступив до аспірантури Інституту держави і права АН УРСР — наукового закладу, з яким пов’язана вся подальша творча діяльність ученого. Тут він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора (1988).

Перу Ю. С. Шемшученка належать понад 800 наукових праць, зокрема близько 30 індивідуальних і колективних монографій, присвячених актуальним проблемам конституційного, адміністративного, екологічного й аграрного права, історії держави і права України. Він є загальновизнаним лідером української наукової школи права навколишнього середовища (екологічного права). Серія праць ученого — «Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища», «Юридична відповідальність у галузі охорони навколишнього середовища», «Місцеві Ради і охорона навколишнього середовища», «Правові проблеми екології» — отримала високу оцінку наукової громадськості. В 2005 р. побачив світ фундаментальний підручник «Екологічне право України. Академічний курс», підготовлений колективом науковців за редакцією Ю. С. Шемшученка та за його участі як провідного автора.

Саме Юрію Сергійовичу належить ідея видання першої в Україні фундаментальної шеститомної «Юридичної енциклопедії» (1998—2004), за яку авторський колектив на чолі з Ю. С. Шемшученком отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Ця енциклопедія видана накладом 30 тис. примірників, вона широко використовується у науці і практиці. Юрій Сергійович був ініціатором створення десятитомної праці «Антологія української юридичної думки» (2002—2005). Він є співавтором цього видання і керівником редакційної колегії. В антології уперше зібрано і систематизовано кращі наукові праці українських правознавців за два з половиною століття, подано сучасні наукові розробки провідних правознавців України.

Ю. С. Шемшученко був членом Конституційної комісії і робочої групи з підготовки чинної Конституції України, брав участь у створенні багатьох проектів законів і кодексів: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про науку і наукову діяльність», «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про мисливство і мисливське господарство», Екологічного та Земельного кодексів України. Протягом 10 років очолював Комісію з питань громадянства при Президенті України. Нині Юрій Сергійович — член президентської Комісії з реформування правоохоронних органів, науковий радник Голови Верховної Ради України.

Юрій Сергійович відомий як талановитий організатор не тільки юридичної науки, а й освіти. Він ініціював створення у 1996 р. Київського університету права, який пізніше очолив. За десятиліття університет став авторитетним навчальним закладом європейського типу, спільно з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України він є унікальним навчально-науковим комплексом, який готує висококваліфікованих юристів на засадах Болонського процесу і національних традицій. Під керівництвом Юрія Сергійовича підготовлено близько 20 докторів і кандидатів юридичних наук, а сам Інститут став провідною юридичною науковою установою, що забезпечує розробку наукових засад державо- і правотворення в країні.

Ю. С. Шемшученко багато зробив для підвищення ролі юристів у розбудові правової держави. Він був організатором і першим головою найбільшої громадської юридичної організації — Спілки юристів України (1991—1993), сприяв діяльності Світового конгресу українських юристів. Був одним з організаторів Академії правових наук України, він — член її президії та академік-секретар відділення.

Заслуги вченого у науковій і практичній юридичній діяльності отримали високу оцінку як в Україні, так і поза її межами. Він є академіком НАН України, Академії правових наук України, єдиним у нашій державі правознавцем — іноземним членом Російської академії наук, дійсним членом Міжнародної академії екологічного права (США), експертом Ради Європи з екологічного права, членом міжнародного Постійного арбітражного суду (м. Гаага), інших наукових інституцій та організацій.

Численні заслуги Ю. С. Шемшученка відзначені орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, іншими державними нагородами.

Наші Друзі: Новини Львова