Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: середа, 26 червня 2019 року

Література :: Біографії

Ніна Клименко

Переглядів: 4445
Додано: Додав: 小説  1652
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Тексти Автора

Ніна Федорівна Клименко (22 жовтня 1939) — член-кореспондент Академії наук України, доктор філологічних наук, професор.

 

 

 

 

 

 

У 1961 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працювала в 1961—1964 рр. в Українському товаристві дружби і культурного зв'язку із зарубіжними країнами. З 1965 р. по 1967 р. — аспірантка, з 1968 р. — співробітник, у 1987—2004 рр. — завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства АН України. У 1999—2004 рр. за сумісництвом завідувач кафедри елліністики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, з вересня 2004 р. — професор цієї кафедри.

Докторську дисертацію захистила в 1986 р., професор з 1992 р. Запропоновану Н. Ф. Клименко методику типологічного зіставлення мов на морфемному рівні застосовують науковці України, Естонії, Словаччини, Німеччини.

Під керівництвом професора Клименко та з її участю створено «Морфемно-словотвірний фонд української мови», вперше в Україні укладено за допомогою комп'ютера «Частотно-валентний словник афіксальних морфем української мови» (К., 1998) та «Шкільний словотвірний словник сучасної української мови» (К., 2005).

Член редколегії і співавтор енциклопедії «Українська мова» (2000, 2-е вид. 2004; 3-є вид. 2007).

Учасник міжнародних з'їздів славістів, конгресів україністів, елліністів, міжнародних та українських наукових конференцій.

З 2003 р. професор Клименко Н. Ф. — член комісії з питань словотвору при Міжнародному комітеті славістів.

Ніна Клименко — засновник кафедри елліністики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яку вона очолила 1999 р. За цей час опубліковано «Практичний курс новогрецької мови» (частина 1, К., 1998), перший в лексикографії «Новогрецько-український словник» (К., 2003, 2-е видання 2005, разом із Пономаревим О. Д. і Чернухіним Є. К.), першу в Україні антологію «Новогрецька література в українських перекладах» (К., 2005, упорядник разом із Пономаревим О. Д.). Вона надрукувала кілька десятків статей, присвячених проблемам теоретичної граматики новогрецької мови, зіставної лексикології новогрецької та української мови, зіставного українсько-новогрецького словотворення, що дозволили розгорнути елліністичні студії в Україні. В 2005 прийнято до друку «Українсько-новогрецький словник» (упорядник разом з Пономаревим О. Д. та Савенком А. О.). Перекладено з новогрецької Хр. Янарас: «Нерозривна філософія» К., 2001 (разом із Чердаклі А. М.), М. Тріандафілідис: «Мала граматика новогрецької мови». — Салоніки, 2003 (разом із О. Д. Пономаревим).

 

Праці

Ніна Клименко — укладач 5 словників: трьох частотних

 1. «Частотний словник сучасної української художньої прози» (т. 1 2) — К., 1981,
 2. «Оберненого частотного словника сучасної української художньої прози» (К., 1998)
 3. «Словника афіксальних морфем української мови» (відпов. редагування — К., 1998),
 4. перекладного «Новогрецько-українського словника» (К., 2003, 2-е видання 2005)
 5. «Шкільного словотвірного словника сучасної української мови» (К., 2005).

Відповідальний редактор 3 словників: двотомного словника-довідника «Морфемний аналіз» (К., 1981), «Порадника ділової людини» (К., 1995), «Російсько-українського словника з електроенергетики» (разом з Меженним С. Я. — К., 1992).

Клименко — автор понад 300 опублікованих досліджень, у тому числі монографій:

 • «Система афіксального словотворення сучасної української мови». — К., 1973;
 • «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові». — К., 1984;
 • «Як народжується слово». — К., 1991;
 • «Основи морфеміки сучасної української мови». — К., 1998, 2000;

співавтор 18 монографій:

 • «Структурна граматика сучасної української мови». — К., 1972;
 • «Морфемна будова сучасної української мови». — К., 1975;
 • «Нариси з контрастивної лінгвістики». — К., 1979,
 • «Словотвір сучасної літературної української мови». — К., 1979;
 • «Формалізовані основи семантичної класифікації лексики». — К., 1982;
 • "Лексична семантика в системі «людина-машина». — К., 1986;
 • «Український семантичний словник» (проспект). — К., 1990 (рос. мовою);
 • «Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях». — К., 1990 (рос. мовою);
 • «Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія». — К., 1995;
 • «Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Матеріали до історії». — К., 2005 та ін.

співавтор посібників

 • «Изучаем украинский язык. Расширенный курс». — К., 1993, 1996;
 • «Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови». — К., 1998;
 • «Практичний курс новогрецької мови». — К., 1998.

Праці Клименко надруковано на Кіпрі, в Греції, Голландії, Словаччині, Німеччині.

 

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів: загальне мовознавство, україністика (словотворення, морфеміка), лексикологія, семасіологія, комп'ютерна лінгвістика, неоелліністика.

 

Учні

Підготувала 10 кандидатів філологічних наук зі спеціальностей українська мова, структурно-математична і прикладна лінгвістика, загальне мовознавство, перекладознавство, елліністика та 2 докторів наук.

 

Джерело: Вікіпедія

Наші Друзі: Новини Львова