Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: середа, 27 січня 2021 року

Література :: Біографії

В'ячеслав Карабан

Переглядів: 4669
Додано: Додав: 小説  1652
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Тексти Автора

В’ячеслав Іванович Карабан (16 липня 1947, м. Новокузнецьк Кемеровської обл., Росія) — відомий вчений-перекладознавець і мовознавець. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

 

 

 

 

 

Народився 16.07.1947 р. у м. Новокузнецьк Кемеровської обл. (Росія). У 1971 р. закінчив відділення перекладачів ф-ту іноземних мов Харківського ун-ту. З 1971 р. по 1973 р. – офіцер-перекладач у Збройних Силах. З 1973 р. по 1976 р. – аспірант кафедри англійської філології ф-ту романо-германської філології КДУ ім.Т. Шевченка. З 1976 р. по 1979 р. – викладач кафедри англійської філології ун-ту, з 1980 р. по 1981 р. – доцент цієї кафедри. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Аспекти поверхневої зв’язності англійського тексту». З 1981 р. по 1987 р. та з 1989 р. по 1992 р. – завідувач кафедри англійської мови, з 1987 р. по 1989 р. – старший науковий співробітник цієї ж кафедри, з 1992 р. по 1993 р. – завідувач кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства. У 1990 р. захистив докторську дисертацію «Складні мовленнєві одиниці» (спеціальності «германські мови» та «загальне мовознавство»). З 1997 р. по 2010 р. – завідувач кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови КНУ ім. Т.Шевченка; нині професор цієї ж кафедри.

Сфери наукових інтересів: перекладознавство, контрастивна лінгвістика, етнолінгвістика, теорія мови, лексикографія, історія перебування готів на території України.

Автор та співавтор близько 120 наукових і методичних праць, зокрема монографії «Сложные речевые единицы: английские асиндетические полипредикативные образования» (1989), посібника «Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську» (2004), співавтор 12 посібників із теорії і практики перекладу, укладач «Англо-українського юридичного словника» (2003) та «Українсько-англійського юридичного словника» (2004), перекладач 3 наукових монографій з української мови англійською мовою.

Підготував 17 кандидатів наук та 2 доктори наук.

Член двох спеціалізованих рад з апробації дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук при КНУ ім.Т.Шевченка.

Член Європейського лінгвістичного товариства.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010).

Наші Друзі: Новини Львова