Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: п'ятниця, 07 серпня 2020 року

Література :: Біографії

Мечислав Гжегоцький

Переглядів: 4555
Додано: Додав: 小説  1652
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Тексти Автора

Мечислав Романович Гжегоцький (12 квітня 1952, с. Вишенька Львівської обл.) — член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р. за спеціальністю гігієна, медична екологія; доктор медичних наук (1998 р.), дійсний член Папської академії «Provita” та АН ВШУ, професор (1999 р.), Заслужений діяч науки і техніки (2002), лауреат премії АМН України (2004), член Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини при Президії АМН, проректор з навчальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького ( з 1998 р.), завідувач кафедри нормальної фізіології ЛНМУ.

 

Відомий вчений в галузі екологічної фізіології та профілактичної токсикології. Основні напрями науково діяльності: розробка методологічних аспектів медико-екологічних проблем на стику фізіології, профілактичної токсикології та гігієнічного регламентування ксенобіотиків. Вперше запропонував оригінальні методичні підходи до оцінки шкірно-резобтивної токсичності ксенобіотиків при надходження з водного середовища. Вніс суттєвий вклад у розробку проблеми нормативного регламентування хімічної безпеки людини и у звичайних та екстремальних умовах праці і стану навколишнього середовища. Запровадив у практику методологію системного регламентування ксенобіотиків у різних середовищах за звичайних умов та за умов хімічних аварій. Обґрунтував гігієнічні нормативи для 50- шкідливих хімічних речовин у воді водойм. Вперше запропонував аварійні гранично допустимі концентрації для працюючих і населення 10-ти пріоритетних для України аварійно-небезпечних речовин. Розробив нові підходи до вивчення взаємодії організму із зовнішніми агентами в процесі адаптації до хімічно- зміненого середовища, захищені 20 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами.

Автор 316 наукових робіт, в тому числі 6 наукових монографій, 12 підручників та посібників. Підготував 13 кандидатів та 1 доктора наук.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 за фахами «нормальна фізіологія, гігієна, патологічна анатомія» у львівському національному університеті імені Данила Галицького, головний редактор журналу « Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», заступник головного редактора журналу «Практична медицина», член експертної ради з медицини та фармації Державної акредитаційної комісії МОН України, член правління Українського фізіологічного товариства та ряду інших наукових асоціацій України, Польщі, Італії, Росії, голова Львівського відділення Українвького фізіологічного товариства, член Комісії з питань біоетики при кабінеті Міністрів України.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної ради України.

Основні наукові праці:

«Нариси профілактичної медицини» (2008), «Професори ЛНМУ 1784-2006» (2006), «Екологічні катастрофи у світі та в Україні» (2005), «Профилактическая токсикология и прикладная физиология: общность проблем и пути решения» (2003), «Человек в измерениях ХХ века» (2001); «Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини» (1999).

 

Джерело: Національна академія медичних наук України

Наші Друзі: Новини Львова