Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 25 червня 2019 року

Література :: Біографії

Валерій Солдатенко

Переглядів: 4070
Додано: Додав: 小説  1652
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Тексти Автора

Валерій Федорович Солдатенко (13 квітня 1946, м. Селідове Донецької області) — історик, член-кореспондент Національної академії наук України (2006), голова Українського інституту національної пам'яті (з 2010 р.).

 

 

 

 

 

Народився 13 квітня 1946 р. у м. Селідово Донецької області. В 1970 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка). До 1976 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом цього ж університету. Водночас навчався в аспірантурі і в 1973 р. захистив кандидатську дисертацію. Його науковим керівником був І. Ф. Курас.

З 1976 р. до 1984 р. працював старшим науковим співробітником Інституту історії партії при ЦК Компартії України — філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Розробляв питання історії більшовицьких організацій України на початку XX століття і в 1917-1918 рр.; історію партійно-радянської преси цього періоду, видавши кілька індивідуальних монографій і ставши співавтором ряду колективних праць. На матеріалах цих досліджень у 1981 р. захистив докторську дисертацію. У 1984-1988 рр. очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи. З 1988 р. до 1991 р. — завідувач відділу історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України. У 1992-2010 роках — завідувач відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. З липня 2010 року — голова Українського інституту національної пам'яті.

Сфера наукових інтересів Валерія Федоровича – історія суспільно-політичного, революційного, національно-визвольного рухів перших десятиліть ХХ ст. в Україні. Досліджує генеалогію української ідеї, суспільно-політичної думки, досвід вітчизняного державотворення, соборництва, дипломатичної та військової історії. Розробляє проблеми історіографії та методології наукових досліджень, сучасного українознавства, політології. Велику увагу дослідника привертають питання історичної персоналістики: опубліковано численні нариси про життєвий і творчий шлях М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Винниченка, Д. Дорошенка, С. Петлюри, П. Христюка, М. Порша, І. Мазепи, Г. Пятакова, Є. Бош та ін.

Під керівництвом В. Ф. Солдатенка здійснено комплексну розробку проблем "Українська ідея і суспільно-політичні рухи в Україні в ХVІІ-ХХ століттях", "Україна в політичних системах XX століття (Порівняльний аналіз)". Результати досліджень видрукувані в серії монографій під загальною назвою "Українська ідея" ["Перші речники" (К., 1994), "Постаті на тлі революції" (К., 1995), "Українська ідея: історичний нарис" (К., 1995), "Українська ідея та її творці" (К., 1999)], "Українська революція і державність" (К., 1998)], "Соборність України" (у двох книгах. — К., 2000, 2002), "Події і особистості революційної доби" (К., 2003) та ін.

Загалом В. Ф. Солдатенко є автором більше 600 публікацій. Серед них — понад 50 монографій, 20 з яких — індивідуальні. Валерій Федорович — член редколегії "Українського історичного журналу", "Наукових записок Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса" та інших наукових часописів.

Наші Друзі: Новини Львова