Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: понеділок, 22 липня 2019 року

Література :: Біографії

Дмитро Наливайко

Переглядів: 5132
Додано:
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Тексти Автора

Дмитро Сергійович Наливайко (6 листопада 1929 року, Понорниця, Чернігівська область) — український літературознавець, фахівець з порівняльного дослідження світової й української літератури. Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу компаративістики Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

 

 

 

 

 

Біографія. Основні дати.

Дмитро Наливайко народився 6 листопада 1929 pоку в с.м.т. Понорниця, нині Коропського району Чернігівської області

 • 1949—1953 pp.— навчання у Сумському державному педагогічному інституті на історико-філологічному факультеті.
 • 1955—1954 pp.— вчитель історії, російської мови та літератури у середній школі Скала-Подільського району Тернопільської обл.
 • 1954—1957 pp.— аспірант кафедри зарубіжної літератури Ленінградського державного педагогічного інституту ім. O. I. Герцена.
 • 1960 p.— захист кандидатської дисертації на тему: "Французька революція 1789—1794 pp. y творчості Анатоля Франса".
 • 1957—1971 pp. — старший викладач, доцент кафедри російської та зарубіжної літератур Ніжинського державного педінституту ім. M. B. Гоголя.
 • 1971—1982 pp.— доцент кафедри російської і зарубіжної літератур Київського державного педагогічного інституту ім. M. Драгоманова.
 • 1982—1994 pp.— доцент кафедри російської і зарубіжної літератур Київського державного університету ім. T. Г. Шевченка.
 • 1987 p.— захист докторської дисертації в Московському університеті на тему: "Теоретична історія реалізму в європейських літературах".
 • 1987 p.— головний науковий співробітник інституту літератури ім. T. Г. Шевченка HAH України.
 • 1991 p.— професор кафедри російської і зарубіжної літератур Київського державного університету ім. T. Г. Шевченка.
 • З 1992 p.— член-кореспондент HAH України.
 • З 1992 p.— професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" (1994—1997 pp.— завідувач кафедри компаративістики, з 1998.— проф. кафедри філології).
 • 1998 p.— присуджено Державну премію України ім. T. Г. Шевченка за монографію "Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI—ХVIII століть".

 

Наукові інтереси

 • зарубіжна література у цілому і французька зокрема;
 • компаративні дослідження світової та української літератури;
 • синестезія мистецтв.

 

Вибрані публікації

Біобібліографію на 239 назв (враховані лише публікації за період від 1959 до 1995 року) видану в 1999 році у зв’язку з семидесятиріччям Дмитра Наливайка можна знайти в електорнному вигляді.

Монографії

 • Віктор Гюго. Життя і творчість. — К., 1976.
 • Искусство: направления, течения, стили. В 2 т. — К., 1981, 1985.
 • Спільність і своєрідність. Українська література і європейському контексті. — К., 1988.
 • Козацька християнська республіка. Запорозька Січ в західноєвропейських літературних джерелах. — К., 1992.
 • Зарубіжна література ХІХ ст.. Доба романтизму. — К., 1997 (у співавторстві з К. О. Шаховою)
 • Оноре Бальзак. Життя і творчість. — К., 1985.
 • Очима Заходу. Україна в рецепції Західної Європи ХІ — ХVІІІ ст.. — К., 1998.
 • Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ ст. — К., 2003. (Укладач, автор статей)
 • Українське бароко. Науковий проект. — Харків, 2004. (Редактор, автор статті „Поетика й риторика епохи бароко”)
 • Літературна теорія і компаративістика. — К., 2005.

Найважливіші статті

 • Українська література ХVI — XVIII ст. в слов’янському і європейському контексті // ІХ Міжнародний з’їзд славістів. Слов. літератури. Доповіді. — К., 1983.
 • Доминанты нац. культур и межнациональные литературные общения // Известия АН СРСР. Серия литература и язык. — 1990. — № 2.
 • Становлення нової жанрової системи в українській літературі доби бароко // Українське бароко. Матеріали І конгресу міжнародної асоціації україністів. — К., 1993.
 • Рільке і Україна як комплексна проблема // Українська література в Австрії, австрійська в Україні (Матеріали міжнародного симпозіуму). — К., 1994.
 • Рецепція України в Італії середини XVII ст. // Україна XVII ст. між Заходом та Сходом Європи. Матеріали І українсько-італійського симпозіуму. — Київ — Венеція, 1996.
 • Проблема натуралізму в українській літературі // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. — К., 1996.
 • Стан і завдання українського порівняльного літературознавства. Доповідь на IV міжнародному конгресі україністів. — Одеса, 1999.
 • Проспер Меріме і Україна // Всесвіт. — 1970. — № 9.
 • Драгоманов — популяризатор Шевченка в Західній Європі. // Збірник праць XVIIІ наукової шевченківської конференції. — К., 1971.
 • Петрарка і Боккаччо в давній українській літературі // Радянське літературознавство. — 1976. — № 12.
 • Жанрово-стилевая система литературы Возрождения // Вопросы литературы. — 1982. — № 11.
 • Оріховський як український латино мовний письменник Відродження // Укр. література XVI — XVII ст. та інші слов’янські літератури. — К., 1984.
 • Драматизація структури роману ХІХ ст.. // Питання літературознавства. — Чернівці, 1992. — Вип. 1.
 • Поет скорботи й протесту // Бодлер Ш. Поезії. — К., 1990.
 • Підсумковий роман Т. Манна. // Манн Т. Доктор Фаустус. — К., 1990.
 • Інтелектуальна проза А. Камю. // Камю А. Вибрані твори у 3 т. — Харків, 1997.
 • Суб’єктивна епопея Марселя Пруста // Пруст М. У пошуках утраченого часу. — К., Юніверс, 2005.
 • Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія і міф // Слово і час. — 2002. — № 8, 9.
 • Література в системі мистецтв як галузь компаративістики. — Слово і час. — 2003. — № 5, 6.
 • Джованні Боккаччо: на переході від високого середньовіччя до Відродження // Біблія і культура. — Чернівці, 2004. — Вип. 6.

 

Викладацька діяльність

 • Різноманітні курси з історії світової й української літератури, зокрема багато курсів французької літератури, компаративістики й літературних впливів читалися в таких вишах:
 • Ніжинський педагогічний інститут — 1957—1971
 • Київський педагогічний інститут — 1971—1982
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка —1982—1994
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» —1994—2004.

 

Нагороди

Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 1999 р за монографію „Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ — ХVІІІ ст.”

 

Джерело: Вікіпедія

Наші Друзі: Новини Львова