Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 23 липня 2019 року
Тексти > Тематики > Право  ::  Тексти > Жанри > Стаття

Правові підстави проведення виїзних перевірок платників податків органами державної податкової служби

Переглядів: 2909
Додано: 09.12.2011 Додав: 小説  текстів: 16336
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
<
1
>
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ


Ващенко Юлія

К. ю. н., доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Загальні засади проведення перевірок платників податків органами державної податкової служби (далі – ДПС) закріплені, насамперед, у Законі України “Про державну податкову службу в Україні” (далі – Закон), а також в Указі Президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” №817/98 від 23 липня 1998 р. Відповідно до ст. 11 Закону органи ДПС мають право здійснювати документальні виїзні та невиїзні перевірки платників податків. Виїзні перевірки, у свою чергу, поділяються на планові та позапланові. Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка платника податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податків та зборів (обов‘язкових платежів), яка передбачена у плані роботи органу ДПС і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи за місцем розташування об‘єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності платника податків за письмовим рішенням керівника відповідного органу ДПС не частіше одного разу на календарний рік.

Проведення планових виїзних перевірок здійснюється органами ДПС одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів (обов‘язкових платежів). Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів (обов‘язкових платежів), затверджений постановою КМ України від 21 липня 2005 р. №619.

Згідно зі ст. 11-1 Закону право на проведення планової виїзної перевірки платника податків надається органу ДПС лише у тому випадку, коли вказаному платникові не пізніше ніж за десять днів до дати проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення. Державна податкова адміністрація України (далі – ДПАУ) у своєму листі від 9 вересня 2005 р. “Щодо організації контрольно-перевірочної роботи” звернула увагу на те, що письмове повідомлення про проведення планової виїзної перевірки направляється платнику податків один раз. Звертаємо увагу, що 10-денний термін встановлено саме для направлення повідомлення органом ДПС, тобто платник податків може його отримати набагато пізніше.

Згідно зі ст. 11-2 Закону для проведення планової виїзної перевірки представники органу ДПС, які проводять перевірку, зобов‘язані пред‘явити платнику податків під розписку направлення на перевірку. Обов‘язкові реквізити направлення на перевірку визначені у ст. 11-2 Закону, згідно з якою у направленні на перевірку зазначаються: дата його видачі, назва органу ДПС, мета, вид (планова чи позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу ДПС, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу ДПС, скріпленого печаткою органу ДПС. ДПАУ визначила форму направлення на перевірку (міститься у додатку до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів ДПС при організації документальних перевірок юридичних осіб, затверджених наказом ДПАУ від 11 жовтня 2005 р. №441). Крім того, для проведення планової та позапланової перевірки податкові інспектори повинні пред‘явити платнику податків власні службові посвідчення. Основні вимоги до оформлення посвідчення працівника органу ДПС закріплені в Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення посадової особи органів ДПС України, затвердженій наказом Головної Державної податкової інспекції України №55 від 21 червня 1996 р. Звертаємо увагу, що форма повідомлення про проведення планової перевірки, а також форма направлення на планову/позапланову перевірку містяться у додатку до Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб‘єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні, затверджених наказом ДПАУ №441 від 11 жовтня 2005 р.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу ДПС і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених у ст. 11-1 Закону. Звертаємо увагу, що 25 березня 2005 р. до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” було внесено зміни та доповнення Законом України №2505-IV “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких законодавчих актів України” (далі – Закон №2505-IV), з набранням чинності яким у Законі “Про державну податкову службу в Україні” виникла колізія. Так, у ст. 11-1 на сьогодні містяться дві сьомих частини, які суперечать одна одній, а саме: згідно з однією ч. 7 підставою для проведення позапланової перевірки є лише рішення суду, тоді як друга ч. 7 передбачає, що проведення такої перевірки можливе без рішення суду, на підставі рішення керівника органу ДПС, яке оформлюється наказом.

ДПАУ в своєму повідомленні від 23 листопада 2005 р. визнала зазначену колізію та кваліфікувала її як технічну помилку, допущену в Законі №2505-IV. Для її усунення ДПАУ розробила проект Закону України “Про внесення змін до статті 11-1 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, яким передбачається вилучити ч. 7, яка існувала до внесення змін Законом №2505-IV. Тобто планувалося здійснення позапланових перевірок на підставі наказу керівника органу ДПС, а не на підставі рішення суду. Водночас, дотепер такі зміни до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” не внесені.

Ураховуючи зазначене повідомлення ДПАУ щодо технічної помилки, вбачається, що до законодавчого її виправлення слід керуватися положеннями п. 4.1.1 ст. 4 Закону України “Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, згідно з яким у разі, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків, тобто застосовувати положення щодо необхідності надання рішення суду. Такий висновок підтверджується і позицією самої ДПАУ, зафіксованою в наказі №62 “Про затвердження Регламенту адміністрування податків, зборів (обов‘язкових платежів)” від 9 лютого 2006 р. Згідно з п. 8.3 вказаного Регламенту позапланова перевірка, в межах повноважень органів ДПС, визначених законами України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, проводиться за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, а в інших випадках – за рішенням суду та рішенням керівника органу ДПС.

Проте існуючу колізію у законодавстві потрібно усунути, для чого слід внести зміни до ст. 11-1 Закону України “Про Державну податкову службу в Україні. Звертаємо увагу, що нині у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти, спрямовані на законодавче вирішення означеної проблеми:

•проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, внесений народним депутатом України Є. Гірником (реєстраційний №2085 від 8 вересня 2006 р.);
•проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, внесений народним депутатом України М. Джигою (реєстраційний №2085-1 від 19 вересня 2006 р.).

Законопроект №2085 передбачає, що позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у ст. 11-1, за рішенням керівника податкового органу, яке оформлюється наказом на підставі відповідного рішення суду. Тобто рішення суду для проведення позапланової виїзної перевірки є обов‘язковим. Натомість законопроект №2085-1 містить положення про те, що позапланові перевірки здійснюються не на підставі рішення суду, а за рішенням податкового органу.

Враховуючи викладене, платники податків мають уважно слідкувати за процесом проходження у парламенті вказаних законопроектів.

 
Наші Друзі: Новини Львова