Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: п'ятниця, 06 грудня 2019 року
Тексти > Тематики > Наукова  ::  Тексти > Жанри > Стаття

Українологіка і жидологіка

Переглядів: 1690
Додано: 05.11.2013 Додав: ОнРА Матріон  текстів: 132
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
<
1
>
За матричним походженням є дві логіки – зАлежності і незАлежності. З А лежність – це свідчення «лежання» в матриці континууму, сплетеній із А-схем трикутників тетраедрів. На цій схемі причинно-наслідкового слідування побудовані лінійні знакові системи письма народів світу. В їх основі є логічне твердження, що всім управляють числа. Оскільки в слові «число» є поєднання двох логічних кодів числа і слова, вони і є засновниками логіки залежності.
Найбільш вражені вірусом залежності жиди - ті з етносів, хто пройшов етап виродження з національного трибу життя й послуговується щоденно логікою причинно-наслідкового слідування заповітам Мамони – богині грошей. Тому мислення за цією системою я називаю жидологікою.
Нелінійні письмена, наприклад, піктографічно-ідеографічні, ієрогліфічні є логічно-образними. Логічна складова там зведена до композиційного смислу, яким пояснюється взаємодія божественного і людського. Вони Не з А лежні – не за матрицею А-схем побудовані, тож не вказують на числову причинно-наслідкову залежність. Такою є, наприклад, китайська ієрогліфіка. За цим працюють схеми образного мислення, вкладені в знаки письмен, які мовцям доводиться логічно пояснювати, спілкуючись з тими, хто послуговується жидологікою.
НезАлежні мислителі є довільними у виборі композиційних умов писемності – вони вийшли з матриці А-схем мислення і уклали довільні власні схеми. Це не означає, що за ними відкривається вільний доступ до знання світобудови чи вибору «правильного» шляху слідування образам. Адже, насправді, А-схеми є первісними знаками і світобудови, і тілесного укладу людини, і Геокристалу. Звідси походять логіка, образологіка та вказівка на шлях виходу з кабали жидомислення.
Для повного звільнення від матриці власного тіла, узалежненого взаємодіями з Геотілом, знання логіки роботи чисел надто мало. Потрібне володіння всім спектром цифрового програмування. Тоді умовою звільнення від матриці власного тіла, матриці Землі й матриці суспільного жидологічного устрою стає осягання духовного просвітлення й повне визволення Душі від пут логіки та перехід у трансцендентне Ціле задля вільного мандрування часо-просторами. Таке мислення я називаю українологічним. Ним послуговуються вільні в Духові з усіх етносів, хто вийшов із матриці залежності, підпорядкованій числам, і перейшов на цифровий рівень програмування власного життя й, відповідно, володіє кодом Десять – знає, Де Сидіти, тобто опанував сакральну Азбуку слов’ян.
Написати ці замітки мене змусили роздуми про майбутнє України як контекст майбутнього людства. Про нього масово висловлюються всі, хто спроможний, але тільки в жидологічних межах України як держави. Мислення висловлювачів, яких густо насіяно і які масово проросли довкруг Осі Землі, упосліджене жидологікою намертво.
Вирватися з нього означає втратити стереотипи, а Ви спробуйте хоча б осягнути для себе таке: Не має за українологікою означає не відсутність чогось, а те, що має Не!
Здавалося б, що таке доля людства, коли Україна болить? Та все складніше – без рішення всезагального не вирішимо українського. А відбутися все може просто – всезагальне стане українським, бо такою є природа тексту біологічної форми руху матерії, писана лінійними письменами сакральної Азбуки. Україноцентрична Програма існує, але прихована від більшості з часу переходу Трипільської цивілізації в інший вимір.
Хто шукає, тому відкривається, та шукати нас розучили. Ми розлучили самих себе з власною духовною суттю – з Богом, бо нас спровадили шляхами лжевіри в щось і когось. Ми зрадили українологічного Бога, що є буквами в Азбуці! Розлученці ми, що прямуємо в нікуди.
Ніби українців у всіх типообразах клонованого людства надійно, намертво об’єднала жидологіка – спосіб діалектичного мислення, тобто логіка причинно-наслідкових зв’язків, яку можна описати математично. Зрозуміло, що тисячі поколінь так навчені – усі ми з того корита їли: і вчителі, і учні, і батьки, і по всіх усюдах. Але ж є світочі! У кожного етносу є – ті, хто вийшов із кабали, визволившись від «корита», кого все життя за гідний чин переслідували, та ще й боги допомагали коротати їм віку через відбирання здоров’я. Така політика від лженеба - егрегора, в котрому повісили Ідола золотого Тільця, і від світового лжеправа – суспільної мережі визискування, кабали. Її завдання - не дати вийти з причинного кола – кайданів жидологіки.
Отож, українцям належить або разом із їздовими жидами їхати на двійці «дуа» возом, або виходити з кабали і, визволившись, займатись тим, чого Правдива Душа бажає.
Простір для роботи правдивої Душі в Бога є безмежним, але завжди десятизначним, а саме:
1. Рівень Цілого, Аз вимагає володіння логікою Абсолюту -трисутнісного, Нави-Прави і Яви як універсальної даності. Сюди прагнуть усі, хто йде, переймаючись волею Бога.
2. Рівень Два – діалектики, що Веде шляхом причинності. Священна Азбука Ведами пояснює, як вона це чинить, але жиди спотворили буквенність, дану для визволення з її причинної дії, й перетворили Азбуку в Алфавіт – знакову систему зАлежності. І контузили слов’ян до кореня. Тепер контуженими легко управляти, бо всі мови впряжені в числівно пусту знакову систему письма й мислення. Все, логіка заблокована – нікуди рипатися з пустим знанням, хіба що шляхом виродження з етнічного.
3. Рівень Три, дієслово веде – Дія Слова! Тут править трилектика, що вчить Трисуття, адже А-з – троякий. Його провадить трикутник української матриці – МАТРІ – Матір Слова. Берегиня вона, і веде своїх дітей, і чоловіка, і РІД, якщо не вдалися йолопами.
4. Рівень Чотири – Чо Тири? Тут квантова логіка рулить. Що тирить-торує квант світла? Дві пари матеріальних мікрочасток для твердості ядра, Центру – Це Не Три! Так само і в сім’ї дві пари – передусім: ДІД і БАБА, Тато й Мама. Сім’я – святе!
5. Рівень П’яти – кардіологіка панує, що від почуттів серця вона. Психічне поле є емоційним генератором духовної роботи кожного організму простору. Серце робить доступною ВІРУ – механізм зв’язку з Духом Цілого. Кардіологіка – незаперечна, бо непідвладна розумові. Почуттєве наповнює егрегор власного Поля Духу. І тільки єдині Духом творять сильні кардіобані над планетою.
6. Рівень Шести: чарологіка пантрує Sело – чарунку з шести трикутників матриці тіла кожного. Бджоли у таких живуть – рояться, вмирають, народжують нові сім’ї. У них усе як у людей, тільки порядок там чарівний. Людині таке щастя випадає тільки символічно – у формі труни, що вбирає трунок життя. Перед тим дехто трудиться над чакрами – чарунками самоуправління. Але тим мало хто переймається.
7. Рівень семи – сьоме небо. Кристалогіка рулить. Від Геокристалу вона – Земля диктує умови життя Дітей Бога. Семантика тут вправляється – кожному за іменем його планується і за чином його вимірюється. У-сім відміряно!
8. Рівень Восьми – логіка безкінечності діє. Двоколо цифри 8 рулить, торує шлях циклічності. Усе рухається за кривою Мьобіуса, за стрічкою ДНК. Коло і Кіл тут сходяться у танці – Дзига вертиться споконвічно. І початок тут – у центрі Двокола, де Нуль матеріалізується Одиницею. Сюди прах із чарунки-труни потрапляє – звідси і народжується нове життя! Вісь тут, і все від неї розкручується за колом своїм, за образом його.
9. Рівень Дев’яти – Де? В Ять Ти! Трансперсональна логіка тут править. Вона для вільних, хто позбувся власного Я. Їм світить перехід у трансі - у інший вимір бРАму тут знайде вільний. І логіка тут зникає до нового втілення адепта ВІРИ. Він іде, щоб здобути нішу в НАВІ – Де Сидіти!
10. Рівень Десяти – Істина Абсолюту! Де сидіти, вибирає Він!
Ось таку безмежність образного й логічного приховує Азбука цифер. За нею маємо переосмислити все, що є кодами жидологіки – передусім, поняття точки, лінії, числа, слова і виду. І маємо вийти з мови понять, щоб увійти в образи власної Душі та з нею вільно літати в Небі – Не двомірному, Не тримірному тощо, а десятимірному – по Осі Одиниці в Цілому Нуля.
Був-Айте!

 
Наші Друзі: Новини Львова