Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 29 вересня 2020 року
Тексти > Жанри > Стаття  ::  Тексти > Тематики > Газети

1930 рік, 20 липня : Сторінка 9 :

Перспективи кінофікації України

Переглядів: 3255
Додано: 06.03.2012 Додав: 小説  текстів: 16336
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Джерело: oldnewspapers.com.ua
<
1
>
За умов соціялістичної перебудови села кіно стає одним з основних чинників політико-освітньої та культурної роботи на селі. Останнім часом вельми збільшився попит селянства на виробничу картину з сільського господарства. Фільми, що малюють роботу машинотракторних станцій, зразкових радгоспів і колгоспів, виробничі процеси на молочарських фармах, на пунктах відгодівлі худоби тощо, користуються з великої уваги бідняцько-середняцьких мас і фактично аґітують за усуспільнені форми господарювання, за застосування в нашому сільському господарстві досягнень сучасної аґрономічної науки, за новий побут, тощо.

І не дивно, що під натиском широких трудящих мас села й міста, під натиском нового робітничо-селянського глядача, що його культурні вимоги невпинно зростають, ВУФКУ перевиконало свій плян кінофікації України на перше півріччя цього року. Перспективи на майбутнє також досить сприятливі. Слід тільки подбати за відповідну матеріяльну базу для дальшого розвитку кінофікації України – за кіноапаратуру, плівку й приміщення для кінотеатрів.

Голова ВУФКУ тов. Воробйов повідомив на засіданні Ради Народніх Комісарів, що міста України майже вже повнотою кінофіковано. Кіно досягло найбільшого розвитку в промислових районах, зокрема в Донбасі, але воно все ж таки не встигає задовольнити потреби робітничого глядача.

На селі ми вже маємо на Україні 10 тисяч екранів. Але будівництво нових театрів надзвичайно відстає від потреб життя. На найближчий час дальший розвиток справи кінофікації села значною мірою залежить від збудування нових будинків колективістів (кол. сельбуди). Через брак будівних матеріялів це будівництво дуже шкутильгає.

У другому півріччі треба збудувати принаймні 375 нових будинків колективіста. На це потрібно 6,5 млн. крб. Наркомос, Вукопспілка, місцевий бюджет і ВУФКУ мають на це будівництво щось з 3,5 млн. крб. Решту доведеться вишукати шляхом кредитування.

Будівництво нових великих кінотеатрів по містах розгортається дуже повільно. Замість 12 нових театрів, як це передбачалося пляном, ВУФКУ будує тільки 6, бо не вистачає будівних матеріялів.

Наступного року ВУФКУ передбачає значно поширити демонстрування мовного кіна. Щось із 500 кінотеатрів устаткують до демонстрування мовних кінофільмів.

Промовці в дискусіях однодушно відзначили потребу значно збільшити виробництво культурфільмів та виробничих фільмів для села. Кіно – це могутня зброя колективізації й перебудови побуту. Цю зброю ми використовуємо недосить. Слід також більше уваги приділяти кінообслуговуванню Донбасу.

Рада Народніх Комісарів визнала, що в основному плян кінофікації України на цей рік виконано, але з якістю обслуговування сільських місцевостей справа стоїть негаразд. ВУФКУ приділяє ще мало уваги колективному секторові. Зі всіх колгоспів тільки 5,5% мають стаціонарні кіна. Рада Народніх Комісарів визнала, що наявна сітка кіноустановок не забезпечує мінімальних культурних вимог села, особливо вимог колгоспів.

Якість картин, що йдуть на село, незадовільна; її треба поліпшити. Тиражі картин безперечно слід збільшити, щоб ширше охопити колективний сектор. Проте, ВУФКУ скаржиться на брак кіноплівки. Отже уряд запропонував Наркомторгівлі забезпечити українське кіновиробництво плівкою.

Уряд доручив ВУФКУ збільшити виробництво картин на теми реконструкції промисловости й сільського господарства, зокрема на теми аґрономізації й техніки.

Уряд пристав на пропозицію ВУФКУ збільшити плян кінофікації України на цей рік і дав ВУФКУ на друге півріччя збільшене завдання. Щоб здійснити це завдання – потрібні певні кошти. Та різні організації майже не беруть участи у фінансуванні заходів кінофікації України. Отже Рада Народніх Комісарів запропонувала всім наркоматам передбачити в своїх кошторисах витрати на виробництво кінофільмів. Господарські й кооперативні організації повинні відраховувати певний процент культфондів на виробництво фільмів.

Рада Народніх Комісарів визнала за потрібне широко розгорнути на Україні виробництво мовних фільмів і пристосувати ряд кінотеатрів, як у місті, так і на селі, до демонстрування цих фільмів. Надаючи великої ваги справі кінофікації, уряд запропонував окрвиконкомам організувати комісії сприяння кінофікації.

Наркомвнусправ і ВУФКУ повинні опрацювати потрібні заходи, що забезпечують громадську безпеку демонстрування кінофільмів.

——————————————
ДАЙТЕ ФІЛЬМИ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ ДОБИ

За 9 місяців своєї роботи харківський краєвий відділ ВУФКУ має чимало досягнень. Тільки за перше півріччя цього року відвідало близько 2 млн. глядачів кіно в Харкові та в окрузі. Порівнюючи з минулими роками, число відвідувачів кіно збільшилося на 52%.

За цей час кіносітка поширилась на 23% здебільшого по селах Харківщини. Проте, в самому місті сітка кіно-театрів не збільшилася. Лише 60% шкіл охоплено кіно-сіткою.

За пляном краєвого відділу цього року у Харкові мають скінчити будівництво двох кіно-театрів, один з них на Холодній горі, другий на Плеханівській вулиці. Крім цього краєвий відділ має розпочати будівництво нових кіно-театрів – на 1.500 чол. на Пушкінській вул., на Тракторобуді на 1.000 чол. В наступному році мають розпочати ще будівництво двох кіно-театрів в робітничих районах міста.

Про це говорив у своєму докладі представник харківського краєвого відділу ВУФКУ на конференції-зустрічі робітничого глядача з художньо-політичними радами міста. По цьому учасники конференції також заслухали доклади окрбюра харківських художніх політичних рад про його роботу.

Доповідач зазначив, що з репертуаром в кіно-театром не все гаразд. Іноді демонструють ідеолоґічно невитримані й навіть шкідливі картини для робітничого глядача. Це пояснюється тим, що ВУФКУ не досить дбало за ідеолоґічне виховання трудящих. Закордонні фільми, що бувають іноді ідеолоґічно шкідливі, ВУФКУ демонструє, бо, мовляв, – «треба виконати свій промфінплян». Отже з цим худ.-політради вели вперту боротьбу.

- ВУФКУ недосить відбиває різні політичні кампанії. Фойе по кіно-театрах – це «прохідна вулиця», місце нудьги, і їх треба перетворити на культурне місце відпочинку.

Робітники ДЕЗ, ХПЗ, «Серп і Молот» та інш., що виступали в обговоренні доповідей, звертали увагу краєвого відділу ВУФКУ та бюро худполітрад на те, щоб вони встановили тісний зв’язок з робітничим глядачем та підприємством.

- ВУФКУ повинно особливу увагу звернути на поліпшення художньої якости наших радянських фільмів. Слід встановити тісний зв’язок з нашими літературними гуртками. Коли буде добрий зв’язок між ВУФКУ та робітничими гуртками, вони зуміють давати сценарії, що відбиватимуть наше «сьогодні».

Наші темпи соцбудівництва ВУФКУ повинно відбити в своїх фільмах.

Загальне бажання промовців було:

- До мінімума скоротити демонстрування закордонних «халтурних» фільмів та дати нашій радянській громадськості фільми соціялістичної доби.

—————————–
ОЛІМПІЯДА МИСТЕЦТВ НАРОДІВ СРСР

Недавно в Москві відбулося урочисте закриття першої всесоюзної олімпіяди мистецтв народів СРСР. З кінцевим словом виступив тов. Фелікс Кон. На засіданні було оголошено договір про соцзмагання між театрами. В кінці засідання роздано дипломи.

 
Наші Друзі: Новини Львова