Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: четвер, 19 вересня 2019 року

Тести з архіаознавства

Переглядів: 4860
Додано: 06.11.2012 Додав: ЮЛЯ1  текстів: 16
Hi 0 Рекомендую 1 Відгуки 0
Текст запитання
Оберіть правильну відповідь:
ПІД ПОНЯТТЯМ “АРХІВНА УКРАЇНІКА” РОЗУМІЮТЬ
1. архівні документи
2. архівний підрозділ
3. спеціалізована установа
4. іноземні архівні установи
Оберіть правильну відповідь:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНОЮ ОСНОВОЮ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Є
1. науково-дослідна робота
2. експертиза цінності документів
3. науково-організаційна робота
4. науково-методична робота
5. пошук архівної інформації
Оберіть правильну відповідь:
ЦЕНТРАЛЬНИМ ОРГАНОМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДІЛОВОДСТВА Є
1. Державна архівна служба України
2. Міністерство освіти та науки
3. Кабінет Міністрів України
4. Секретаріат Президента
5. Національний архівний фонд України
Оберіть правильну відповідь:
ЗАКОН “ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД І АРХІВНІ УСТАНОВИ” БУВ ПРИЙНЯТИЙ У
1. 1991 р.
2. 1992 р.
3. 1993 р.
4. 2001 р.
5. 2004 р.
Оберіть правильну відповідь:
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ – ЦЕ
1. установа
2. організація
3. підприємство
4. комплекс документів
5. сукупність архівних документів
Оберіть правильну відповідь:
АРХІВНА ЕВРИСТИКА – ЦЕ
1. пошук архівної інформації
2. ліквідація архівної інформації
3. облік документів
4. опис документів
5. публікацію документів
Оберіть правильну відповідь:
ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА – ЦЕ
1. архів державної канцелярії Великого князівства Литовського
2. архів Малоросійської колегії
3. Архів Речі Посполитої
4. Великокнязівський архів
5. архів Галицько-Волинського князівства
Оберіть правильну відповідь:
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСТИВСЯ У ГЕТЬМАНСЬКІЙ РЕЗИДЕНЦІЇ В
1. Трахтемирові
2. Чигирині
3. Батурині
4. Хотині
Оберіть правильну відповідь:

ОБ’ЄКТ АРХІВОЗНАВСТВА – ЦЕ
1. Національний архівний фонд
2. наукові засади експертизи цінності документів
3. органи управління архівом
4. архівознавчі наукові центри
Оберіть правильну відповідь:
ПРЕДМЕТОМ АРХІВОЗНАВСТВА Є
1. наукові засади організації документів Національного архівного фонду
2. художні прикраси рукопису
3. система архівних установ
4. матеріал, на якому написаний рукопис
ПІД АРХІВНИМ ОПИСУВАННЯМ РОЗУМІЮТЬ
1. створення виробничих підрозділів архіву
2. пошук інформації в документах
3. процес створення вторинної документної інформації
4. переписування архівних документів
5. створення облікових документів
ПІД ПОНЯТТЯМ НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД УКРАЇНИ РОЗУМІЮТЬ
1. окремі фонди
2. сукупність архівних документів
3. архівосховище
4. систему архівних установ
ПІД ОБЛІКОМ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ РОЗУМІЮТЬ
1. обсяг документів
2. фіксацію документів
3. інформатизацію документів
4. сукупність документів
5. пошук документів
СИСТЕМУ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ СКЛАДАЮТЬ
1. архівні підрозділи
2. органи місцевого самоврядування
3. вищі навчальні заклади
4. краєзнавчі музеї
5. канцелярії установ
Відзначте зайве у переліку:
ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІДПОРЯДКОВАНІ
1. Центральні державні архіви України
2. місцеві державні архівні установи
3. архівні підрозділи об’єднань громадян
4. науково-дослідні установи
Відзначте необхідне для формулювання правильного твердження:
ЧІЛЬНЕ МІСЦЕ У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ ДОКУМЕНТАМ
1. важливим
2. унікальним
3. секретним
4. урядовим
5. іноземного походження
Оберіть правильну відповідь:
УПРАВЛІННЯ АРХІВОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
1. Кабінетом Міністрів України
2. архіваріусом
3. директором
4. ректором
5. Держкомархівом України
Оберіть правильну відповідь:
АРХІВОСХОВИЩЕ – ЦЕ
1. кабінет
2. бібліотека
3. читальний чал
4. виробничий
Оберіть правильну відповідь:
НАЙВАЖЛИВІШІ ДОКУМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ, ПРИСВЯЧЕНІ НОВІТНІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1917 р. ЗОСЕРЕДЖЕНІ В
1. Центральному державному архіві громадських об'єднань України
2. Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. Пшеничного
 
Наші Друзі: Новини Львова