Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: четвер, 13 серпня 2020 року
Тексти > Жанри > Стаття  ::  Тексти > Тематики > Наукова

Закон про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру

Переглядів: 5065
Додано: 22.10.2012 Додав: ЮЛЯ1  текстів: 16
Hi 0 Рекомендую 1 Відгуки 0
<
1
>
Індивідуальне завдання №1
Варіант 14. Закон про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру.
Закон України про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру від 2000 року (з внесенням змін у 2004 р., 2006 р., 2008 р.) визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, захисту об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Стаття 8 присвячена інформуванню та оповіщенню населення про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що є основним принципом та головним і невід'ємним елементом усієї системи заходів такого захисту.
Згідно з цією постановою центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, про виникнення, методи та способи їх захисту, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки. Оповіщення про загрозу забезпечуються шляхом:
- завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення населення;
- організаційно-технічного з'єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання;
- завчасного створення та організаційно-технічного з'єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищеної небезпеки;
- централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіопровідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.
Важливою складовою є також запобігання та своєчасне виявлення можливих катастроф. З метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюються:
- створення і підтримання в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил та засобів контролю;
- організація збирання, опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами, мікроорганізмами та іншими біологічними агентами.
Таким чином можна зробити висновок, що дії під час техногенних та природніх катастроф є чітко прорегламентовані у відповідному законопроекті. Втілення їх у життя залежить від компетентності виконавчих структур, тому ліквідація будь-яких непередбачуваних ситуацій є справжнім досягненням для спецслужб, з огляду на те, у якій країні ми проживаємо.
Індивідуальне завдання №2

Умови: легкий НВ – 3, тяжкий НВ – 8, тяжкий з інвалідністю – 9, загиблі до 60 – 19, загиблі до 16 – 1, втратили годувальника – 2(12), 2(7).
Нр = ЕВтрр + ЕВдп + ЕВвтг
ЕВтрр = (3 х 0.28) + (8 х 6.5) + (9 х 37) + (19 х 47) + (1 х 22) = 1 300 840 грн
ЕВдп = 1,4 х (19 + 1) = 28 000 грн
ЕВитч = (12 х 0,734 х (18 – 12)) х 2 = 52 848 х 2 = 105 696 грн
= (12 х 0,734 х (18 – 7)) х 2 = 96 888 х 2 = 193 776 грн
ЕВитч = 105 696 + 193 776 = 299 472 грн
Нр = 1 300 840 + 28 000 + 299 472 = 1 628 312 грн
Висновок : збиток від втрати життя та здоров’я населення, складає 1 628 312 грн.


 
Наші Друзі: Новини Львова