Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: субота, 05 грудня 2020 року
Тексти > Тематики > Історична

Козацька еліта Гетьманщини

Переглядів: 177479
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
Добронизькі Бороховичі
Жоравки Гамалії
Мировичі Лесевицькі
Костомахи Лизогуби
Жураковські Новицькі
Мандрики Плотні
Кондратьєви Самойловичі
Лазаревичі Словатинські
Маркевичі Фридрикевичі
Савичі
Самойловичі
СулимиДо Ніжинського полку Рум’янцев поставив полковим писарем
Леонтія Грановського. Першу полкову сотню очолював Лаврін Гу
денко, другу — Леонтій Біляк, у третій відомий лише наказний
сотник Микита Мурашка.
У Прохоровці сотникував Матвій Борсук [339, 1], а наказним
сотником був Семен Григорович [347, 1]. У Вороніжі є згадка про
трьох наказних сотників: Василя Слабея, Степана Холодовича та
Івана Давидовича, у Коропі Пилип Химич був наказним, а Тихін
Лихошерст — повним. Новомлинським сотником був Кирило
Троцький [340, 1]. Наказними у Батурині — Олексій Григорович,
Бахмачі — Данило Налтовський, Глухові — Яким Федорович,
Дівиці — Хома Хомич. У Кролевці поряд з повним сотником Кос
тянтином Генваровським згадані наказні Пилип Федченко, Григо
рій Падалка, Василь Миколаєнко, а уШаповалівці разом зКирилом
Олексійовичем — Іван Небаба. Шляхтич гербу «Лески» [1162, 91]
Кирило Лазкевич став наказним сотником шаповалівським Ні
жинського полку за рекомендацією генераланшефа Долгорукого
за службу в Сулацькому поході. 23 старшини, з них 15 наказних
сотників становили урядовий копус полку.
Стародубськими полковниками були вже лише росіяни, спочат
ку Леонтій Кокошкін, а потім Іван Пашков. Серед наказних полков
ників були представники старовинних козацькостаршинських
родин Семен Березовський, Іван Бороздна, Степан Миклашевський
[1124, 245]. До складу правління входили також представники
місцевих родин: Опанас Єсимонтовський, Семен Галецький, Сте
пан Максимович.
Семен Галецький (бл. 1670 [1165, 132] — 1738.8.07.) службу роз
почав у 1686 р., значний військовий товариш, наказний сотник
погарський, осавул полковий стародубський, сотник погарський,
сотник новгородсіверський. 24 квітня 1720 р. отримав універсал
гетьмана з підтвердженням права власності на с. Михайлівку Бак
ланської сотні, с. Вітомле Погарської сотні та на грунти і млини,
скуплені в цих сотнях. Був у складі делегації, яка відвозила коли
мацькі статті до Петербурга, де був заарештований і перебував в ув’яз
ненні 2 роки. Сотник полковий стародубський (1724–1734), водно
час іноді посідав уряди наказного полкового обозничества і судді.
Полковими суддями були Семен Рубець і Григорій Скорупа, на
казним суддею, крім Семена Галецького, згадується Степан Мак
симович. Весь цей період полковим хорунжим беззмінно був Федір
Данченко.
294
В.В. Кривошея У полковому сотництві Галецькому передував Іван Бороздна,
наказними сотниками у Стародубі були Данченко Пилип, Судієнко
Іван, Янченко Родіон. Серед наказних новіміських сотників за
фіксовані Романовський, Іван Васильович, Стефан Козловський,
Федір Жоравка. Топальськими сотниками були Михайло Янжул
(наказним), Пилип НемировичДанченко (повним), у Новгород
Сіверському, крім повного сотника Василя Христичевського, наказ
ними були Данило Зенович і Іван Судієнко, уМглині, відповідно,
Олексій Єсимонтовський і наказні Матвій Монченко, Андрій Зуб
рицький, Тиміш Лишень. У Шептаках знані два повні сотники:
Нестор Шейменко і Гнат НемировичДанченко, а також наказний
Іван Шейня. У Погарі за сотника Семена Соболевського були наказ
ні Осип Рухлядка, Роман Підгаєцький, Іван Круковський, Яро
новський. УПочепі наказним сотником був Михайло Янковський.
Всього відомо 32 старшини, з них 19 наказних сотників.
Чернігівським полковником впродовж усього періоду був лише
один полковник — Михайло Богданов, наказним полковником
згадується Павло Сангурський. За обозного відомий Гнат Сахновсь
кий, писарем Іван Янушкевич Бутенко і на місці писаря — Мики
та Васильович.
Наказними сотниками полковими були Тиміш Кущинський,
Мирон Грисенко, Василь Медушевський, любецькими сотниками
були Іван Савич і Василь Полонецький, киселівським — Іван Ли
сенко (повний) і Василь Лавринович (наказний), березнянськи
ми — Федір Лисенко (повний) і Іван Давидович (наказний), город
ницьким наказним Самійло Холодович, білоусівським — Олефір
Товстоліс (повний) і Єрещенко Тиміш, Кирило Богун, Іван Товс
толіс (наказні). У Седневі сотником був Дмитро Милютинович,
а наказними Іван Мокрієвич і Федір Базилевич. У Мені весь період
соникував Іван Васютинський (Сахновський), у Понорниці —
Тихін Савицький (Савенко), а у Синяві — Андрій Полоницький,
у Слабині спочатку наказний, а з 1725 р. повний сотник Семен
Філоненко. У Сосниці правили сотники Павло Сангурський і Ва
силь Дорошенко, а також наказні Остап Запорожченко, Кирило
Гаврилович, Опанас Петрункевич. Є відомості про полковника,
4 полкових старшин, 26 сотників (з них 12 наказні).
Прилуцькими наказними полковниками були Яким Горленко
[1140, 249] і Григорій Прокопович. Хорунжими полковими — Іван
Семенович, Стефан Гарбуз, Григорій Дубель.
295
Козацька еліта ГетьманщиниПолкову сотню очолював Петро НосенкоБілецький, Монасти
рищанську — Михайло Ягельницький і Павло Соханський, наказ
ними у цій сотні були Павло Карась і Андрій Донець. Наказними
у Варвинській сотні були Марко Михайлів і Мойсей Косенко,
у Журавській — Корнилій Кульбачанський, у Іваницькій — За
хар Дмитренко і Тиміш Ніженець, у Красноколядинській — Іван
Карпенко та Іван Білецький. У полку відомі 12 сотників, з них
більшість наказні. Загалом знані 17 старшин з 16 родин.
У Київському полку полковим обозним був Федiр Ханенко,
писарем — Григорiй Немировський, осавулами — Борис Жила
і Іван Кукаран, хорунжими — Василь Карасейка (Карасик), Михай
ло БрановицькийБароненко, Матвiй Шум.
Наказним полковим сотником був Михайло Костяний. В Острі
сотником був Іван Солонина, а наказним — Яків Слюзко. Київську
сотню очолював Iван Синявський, у Носівці сотникували Трохим
Билина і Iван Шаула, уКобищі — Остап Гречко, Олексiй Мандрика,
Василь Мандрика, Семен Мандрика, Костянтин Васильович, Ки
рило Греченко. Моровську сотню очолював Iван Опушний. Усього
до реєстру внесено 20 сотників з 17 родин (3 Мандрики, 2 Соло
нин). Загалом у полку фіксується 29 старшин з 24 родин (3 Манд
рики, Жили, 2 Солонини).
Полтавський полк з 1725 р. очолював Іван Левенець. Наказними
полковниками були Іван Кирпич, Сава Тарануха, Григорій Черняк.
Обоз очолював Лаврін Микитович, осавулом був Іван Левенець,
хорунжим — Павло Герасименко. Полковим сотником був Григо
рій Черняк, а наказним у цій сотні — Лука Старицький. За вели
кобудищанського сотника Івана Сулими наказним був Осип Сули
ма. У Решетилівці наказним сотником був Матвій Сендиков.
У Старих Санжарах сотником був Самійло Стафарій (Спафарі)
 
Наші Друзі: Новини Львова