Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 24 листопада 2020 року
Тексти > Тематики > Історична

Винниченко і Петлюра - політичні портрети революційної доби

Переглядів: 167691
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
Киевская мысль. – 1918. – 17 янв. (утренний выпуск).
66
Социал-демократ (Москва). – 1918. – 27 янв.; Киевский «Арсенал» и пролетарская рево-
люция. – К., 1928. – С. 80, 89, 91, 97.
67
Литвин С. Назв. праця. – С. 153.
68
«Народня воля» (Київ). – 1918. – 17 січня; Киевская мысль. – 1918. – 17 янв. (утр. вы-
пуск).
69
Там само.
70
Великий Жовтень на Київщині. Зб. спогадів. – С. 46–48; Летопись революции. – 1923.
– № 3. – С. 20.
71
Історія українського війська. – С. 406.
72
Там само.
73
Там само. – С. 407.
74
Киевлянин. – 1918. – 23 и 24 января; Бюлетень Українського революційного комітету
всіх військових частин і організацій м. Києва. – 1918. – Січень; Великий Жовтень на Київщи-
ні. Зб. спогадів. – С. 218–219.
75
Литвин С. Назв. праця. – С. 157.
76
Історія українського війська. – С. 408.
77
Вісти Об’єднаного комітету Всеукраїнських Рад селянських, робітничих і солдатських
депутатів. – 1918. – № 2.
78
Киевская мысль. 1918. – 23 янв. (утр. выпуск), 24 янв.; Киевлянин. – 1918. – 23 янв.;
Последние новости (Киев). – 1918. – 25 янв. (веч. выпуск); Великий Жовтень на Київщині. Зб.
спогадів. – С. 222.
79
Вісник Української Народної Республіки (Харків). – 1918. – 24 січня; Антонов-Овсеенко В.
Назв. раб. – С. 147, 149; Летопись революции. – 1928. – № 2. – С. 217; Історія українського
війська. – С. 408.
80
Антонов-Овсеенко В. Назв. раб. – С. 151–152.
81
Єфремов С. За рік 1917-й. Під обухом. Більшовики в Києві. – К., 1993. – С. 6–7.
82
Див.: Антонов-Овсеенко В.А. Назв. раб. – С. 152.
83
Там же. – С. 154.
84
Гриневич В.А., Гриневич Л.В. Слідча справа М.А. Муравйова. Документована історія.
– К., 2001. – С.20–21, 23.
85
Вісник Української Народної Республіки (Харків). – 1918. – 24 січня.
86
Див.: Гарчева Л. Політична конфронтація та збройна боротьба Росії з Україною (1917
– початок 1918 рр.). Автореферат дис... докт. іст. наук. – Львів, 1995. – С. 48.
87
Нова Рада. – 1918. – 28 (16) лютого.
88
Див.: Солдатенко В.Ф. Збройні сили в Україні (грудень 1917 р. – квітень 1918 р.) // Укра-
їнський історичний журнал. – 1992. – № 12. – С. 54.
89
Монкевич Б. Слідами новітніх запорожців – Львів, 1928. – С. 8–9.
90
Литвин С. Назв. праця. – С. 170.
91
Там само. – С. 171.
92
Там само. – С. 172.239
ІІІ. ВИПРБУВАННЯ ПОРАЗКАМИ
93
Там само. – С. 171.
94
Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – Т. 2. – С. 165.
95
Литвин С. Назв. праця. – С. 180.
96
Там само. – С. 172–174.
97
Там само. – С. 174.
98
Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.).
– К., 1999. – С. 35.
99
Його ж. Українська революція. Історичний нарис. – С. 458.
100
Литвин С. Назв. праця. – С. 169.
101
Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – К., Філадельфія, 1995. – С. 121.
102
Киевская мысль. – 1918. – 8 марта. – № 20.
103
Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов). – М., 1936. – С. 24–
25; Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 году. – М., 1942. – С. 17–18.
104
Крах германской оккупации на Украине. – С. 26; Документы о разгроме германских
оккупантов на Украине в 1918 году. – С. 21.
105
Крах германской оккупации на Украине. – С. 34.
106
Див.: Там само. – С. 26; Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в
1918 году. – С.21.
107
Крах германской оккупации на Украине. – С. 24; Документы о разгроме германских
оккупантов на Украине в 1918 году. – С. 17.
108
Крах германской оккупации на Украине. – С. 42.
109
Капелюшний В. Замасковані імена. Псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції
авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. – К.,
2001. – С. 96.
110
Нова Рада. – 1918. – 16 березня.
111
Українська Центральна Рада. – Т. 2. – С. 191.
112
Грушевський М. На порозі Нової України. Гадки і мрії. – К., 1991. – С. 85.
113
Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 283–284.
114
Збаразький С. Крути. У 40-річчя великого чину. 29 січня 1918 – 29 січня 1958. – С. 4–5.
115
 
Наші Друзі: Новини Львова