Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 19 січня 2021 року
Тексти > Тематики > Історична

Винниченко і Петлюра - політичні портрети революційної доби

Переглядів: 172158
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
18
Там само. – С. 144; Савченко В.А. Симон Петлюра. – С. 130.
19
Див.: Савченко В.А. Назв. раб. – С. 131–132.
20
Див.: Литвин С. Назв. праця. – С. 144.
21
Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи Чебота-
ріва). – К., 2003. – С. 90.
22
Там само. – С. 91.
23
Там само. – С. 92.
24
Там само.
25
Там само.
26
Там само. – С. 93–94.
27
Там само. – С. 94–95.
28
Там само. – С. 101.
29
Там само.
30
Савченко В.А. Назв. раб. – С. 130–131.
31
Общее дело (Париж). – 1919. – 20 ноября.
32
Там само. – 1922. – 22 июня.
33
Литвин С. Назв. праця. – С. 146.237
ІІІ. ВИПРБУВАННЯ ПОРАЗКАМИ
34
Там само.
35
Визвольні змагання очима контррозвідника. – С. 110.
36
Там само. – С. 115.
37
Винниченко В. Відродження нації. – Ч. ІІ. – С. 216–217, 254–255, 260.
38
Там само. – С. 88–89.
39
Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. – Т. ІІІ. – С. 120.
40
Див.: Литвин С. Назв. праця. – С. 149.
41
Нова Рада. – 1918. – 8 січня.
42
Там само. – 11 січня.
43
Українська Центральна Рада. – Т. 2. – С. 103.
44
Герої Крут: Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 р. – Дрогобич. – 1995.
– С. 51, 53, 69, 80, 116.
45
Там само. – С. 116, 117.
46
Там само. – С. 80.
47
Там само. – С. 46, 59, 60.
48
Там само. – С. 47.
49
Гончаренко А. Бій під Крутами // Герої Крут. – С. 47–48; Лоський І. Крути // Там само.
– С. 55–56; Лукашевич Л. Із книги «Роздуми на схилку життя» // Там само. – С. 59–62; Михай-
лик М. Виступ першої української військової школи // Там само. – С. 72–73; Його ж. День 16
січня 1918 р. (ст. ст.) // Там само. – С. 75–77; Монкевич Б. Бій під Крутами // Там само. – С. 78–84;
Цап С. Тернистими шляхами в ім’я держави // Там само. – С. 86–90.
50
Нова Рада. – 1918. – 16 березня.
51
Там само.
52
Там само. – С. 62.
53
Антонов-Овсеенко В.А. Назв. раб. – С. 146–147.
54
Герої Крут. – С. 62.
55
Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 279–280.
56
Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украи-
не. Февраль 1917 г . – февраль 1918 г . Хроника важнейших историко-партийных и революци-
онных событий. В 2-х ч. Ч. 2-я. Большевики во главе трудящихся в период борьбы за установ-
ление Советской власти на Украине, октябрь 1917 г . – февраль 1918 г . – К., 1982. – С. 741–743,
747–748, 755, 762, 769, 777, 784–785, 793, 800, 808, 822, 829–830 та ін.
57
Варгатюк П.Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П.М. В огне трех революцій. Из истории
борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской стратеги и тактики в трех рос-
сийских революціях. – К., 1986. – С. 567–569.
58
Див.: Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. – С. 235; Реєнт О. У робітнях історич-
ної науки. – К., 1999. – С. 75; Солдатенко В.Ф., Хало Л.Г. Військовий чинник у боротьбі за по-
літичну владу в Україні в 1917–1918 рр. – С. 234–236; Історія України. Навч. посіб. – С. 225.
59
Яневський Д. Політичні системи України 1917–1920 років: спроби творення і причини
поразки. – К., 2003. – С. 174.
60
Див.: Литвин С. Назв. праця. – С. 153–164; Савченко В.А. Назв. раб. – С. 143–159.
61
Див., напр.: Історія уУкраїнського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). Вид.
4-е, змінене й доп. Львів, 1992 (репринтне перевидання зошитів, підготовлених у 1935–1936 рр.
– В. С.) – С. 406–409; Кулик І. Київ у роки Жовтневої революції та громадянської війни. К.,
1957. – С. 33–51.
62
Из истории Октябрьской революции в Киеве. (Воспоминания участников). – К., 1927.
– 122 с. Майоров М. З історії революційної боротьби на Україні. 1914–1919. – Харків, 1928. 238
ІІІ. ВИПРБУВАННЯ ПОРАЗКАМИ
– С. 53–59; Великий Жовтень на Київщині. Зб. Спогадів учасників Великої Жовтневої соціа-
лістичної революції. – К., 1957. – 352 с. та ін.
63
Большевистские организации Украины в период установления и укрепления Советской
власти. Сб. документов и материалов. – К., 1962. – С. 451–453.
64
Майоров М. Назв. праця. – С. 53; Великий Жовтень на Київщині. Зб. Спогадів. – С. 79,
215, 222.
65
Киевская мысль. – 1918. – 17 янв. (утренний выпуск).
 
Наші Друзі: Новини Львова