Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: неділя, 15 грудня 2019 року
Тексти > Тематики > Історична

Винниченко і Петлюра - політичні портрети революційної доби

Переглядів: 145697
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
63
Там само. – С. 237–238.
64
Винниченко В. Щоденник. – Т. 1. – С. 313–314.
65
Див.: Реєнт В.П., Симоненко Р.Г. Українсько-російські переговори в Москві (січень–лю-
тий 1919 р.). – 85 с. – С. 51, 52, 56, 59, 66.
66
Там само. – С. 59.
67
Винниченко В. Відродження нації. – Ч. ІІІ. – С. 229–230.
68
Там само. – С. 229–230.
69
Симоненко Р.Г., Реєнт О.П. Назв. праця. – С. 59.
70
Там само. – С. 60–61.
71
Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – С. 34.
72
Там само. – С. 35.
73
Там само.
74
Симоненко Р.Г., Реєнт О.П. Назв. праця. – С. 61.
75
Винниченко В. Назв. праця. – С. 34.
76
Там само. – С. 35.
77
Там само. – С. 35, 36, 46–48.
78
Симоненко Р.Г. Реєнт О.П. Назв. праця. – С. 61.
79
Там само. – С. 67.
80
Цит. за: Стахів М. Назв. праця. – С. 51.
81
Там само. – С. 51–52.
82
Там само. – С. 52.
83
Див.: Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – кві-
тень 1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2000. – № 2. – С. 50.
84
Reshetar Y. The Ukrainian Revolution. 1917–1920. A Study of Nationalism. – N.-Y. 1972. – P. 238.
85
Очерк взаимоотношений вооруженных сил Юга России и представителей французкого
командования // Архив русской революции. – Берлин, 1925. – Т. 16. – С. 236.299
ІV. ЗОРЯНІ ГОДИНИ
86
Цит. за: Гончар Б.М., Городня Н.Д. Назв. праця. – С. 52.
87
Там само.
88
Маргулиес М. Год интервенции. – Кн. 1. – Берлин. – 1923. – С. 165.
89
Лотоцький О. На ріках Вавілонських. – Львів, 1938. – С. 49.
90
Деникин А. Гетьманство и Директория на Украине // Революция на Украине по мемуарам
белых. – М.–Л., 1930. – С. 181.
91
Див.: Гончар Б.М. Городня Н.Д. Назв. праця // Український історичний журнал. – 2000.
– № 3. – С. 47.
92
Гуковский А.И. Французская интервенция на юге России, 1918–1919. – М.–Л., 1928. – С. 142.
93
Документы внешей политики СССР. – Т. 1. – М., 1958. – С. 81.
94
Див., напр.: Гражданская война на Украине. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 554–555.
95
Див., напр.: Симоненко Р.Г. Імперіалістична політика Антанти і США щодо України
у 1919 р. – К., 1962. – 440 с.; Карпенко О.Ю. Імперіалістична інтервенція на Україні (1918–
1920). – Львів, 1964. – 254 с.
96
Див.: Гражданская война на Украине. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 554–555.
97
Винниченко В. Назв. праця. – С. 253–254.
98
Там само. – С. 251.
99
Там само. – С. 255.
100
Див.: Гончар Б.М., Городня Н.Д. Назв. праця. – С. 47.
101
Винниченко В. Назв. праця. – С. 255.
102
Назарук О. Рік на Великій Україні. – Нью-Йорк, 1978. – С. 120.
103
Назарук О. Назв. праця. – С. 125–131; Остапенко С. Директория и оккупация Украины
// Черная книга – Харьков, 1925. – С. 262; Мазепа І. Назв. праця. – С. 97–98.
104
Остапенко С. Назв. раб. – С. 262–263.
105
Марголин А. Украина и политика Антанты. – Берлин, 1923. – С. 116.
106
Carley M. The French Government and the Russian Civil War, 1917–1919. – Kingston and
Montreal, 1983. – P. 120.
107
Маргулиес М. Назв. раб. – С. 190.
108
Там же.
109
Мазепа І. Назв. праця. – С. 100; Остапенко С. Назв. праця. – С. 263.
110
Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервен-
ции на Украине. – С. 119.
111
Цит. за: Филиппов Н. Украинская контрреволюция на службе Англии, Франции, Польши.
– Москва, 1927. – С. 65–66.
112
Мазепа І. Назв. праця. – С. 100.
113
Там само.
114
Винниченко В. Назв. праця. – С. 267–268.
115
Христюк П. Назв. праця. – С. 94–96.
116
Там само.
117
 
Наші Друзі: Новини Львова