Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: понеділок, 21 жовтня 2019 року
Тексти > Тематики > Історична  ::  Тексти > Жанри > Праця

Подонь. Українська Вороніжчина в культурному житті України

Переглядів: 9220
Додано: 02.03.2011 Додав: 小説  текстів: 16336
Hi 1 Рекомендую 0 Відгуки 0
Є це описи: 1. Рождественскій сочельник, 2. Меланка, 3. Богатый вечер или щедровки, 4. Новый год. (Песни из губ. Харьковской, Воронежской и Полтавской).
55. П-скій Б., Воронежскіе хохлы. «Кіевская Старина», К. 1885, кн. 4.
56. Омельченко, Малороссійскія песни, собранныя в окрестностях г. Павловска по Острогожскому и Павловскому у. у., Воронеж. Вип. I.
57. Тарасевський П., Весілє в місті Богучарі в Вороніжчині, Весілє в Борисівці Валуйського повіту в Вороніжчині. «Матеріяли до Української Етнольогії», вид. НТШ. Львів, т. XIX —XX.
58. Яковлев, Пословицы, поговорки... в слоб. Сагунах Острогожскаго уезда», «Живая Старина, 1905. XIV, 1906. XV.
59. Дикарев М., Очерк воронежскаго мещанскаго говора сравнительно с украинско-русским наречіем, «Воронежскій Етнографическій Сборник», 1891.
60. Ганцов Всев. Діялектологічна класифікація українських говорів, — «Зап. Істор.-Філол. Відділу Всеукр. Акад. Наук.», Київ. 1924., кн. IV.
У примітках 3. на стор. 99—100. та 1. на стор. 123. — спиняється на особливостях говорів Острогозького й Богучарського повітів.
61. «Малорусские говоры Воронежской губ.» — «Труды Моск. Діал. Ком. Свод материалов собр. Ком-ей». Стор. 319 — 322.
62. Филатов К., Очерки народных говоров Воронеж, губ. «Русский Филол. Вестник».
«Малорусским говорам Воронеж, губ.» приділено т. XXXIX. (стор. 207 — 227.) і т. XL., стор. 37 — 52.
63. Возняк М., З листування Костомарова (Костом. до О. Кониського), «Україна», 1925. III.
64. Неслуховскій Ф. «Из моих воспоминаний», «Истор. Вестник», 1890, кн. IV, ст. 140.
65. Щербина Ф. Крестьянское хозяйство в Острогожском уезде, Воронеж, 1887.

--- КІНЕЦЬ ---


Текст звірено з виданням: Животко Аркадій Подонь. Українська Вороніжчина в культурному житті України. — Прага: Вид-во Юрія Тищенка, — 1943.

Оригінальний текст взято з сайту МНК:
www.ukrnationalism.org.ua

У *.txt форматував Віталій Стопчанський


 
Наші Друзі: Новини Львова